Technológie

Aké výhody môže poskytnúť spolupráca s distribučnou logistikou?

Jedným z viacerých cieľov podnikateľov je rozrastanie ich zákazníckej základne. S navyšovaním počtu objednávok je však niekedy ťažké mať pod kontrolou všetky aspekty firmy, vrátane logistiky. Zavedenie úspešného a komplexného systému riadenia zásob je možné aj prostredníctvom spolupráce s odborníkom, ktorý sa postará o špedičné záležitosti. Akým spôsobom dokáže špecializovaný poskytovateľ logistiky pomôcť firmám?

Ako funguje distribučná logistika?

Dobrá distribučná logistika je navrhnutá tak, aby svojej klientele pomáhala efektívne riešiť problémy s prijatím zásielok, ich spracovaním, skladovaním a následným transportom na požadované miesto. Vo výsledku to pre firmu znamená nižšie riziko, spojené s oneskoreným dodaním objednávok, alebo menej financií, vynaložených na ich dočasné uskladnenie. Práve ponúknutie dlhšieho času na skladovanie zásielok je ďalšia výhodná vlastnosť solídnej distribučnej logistiky. Ako by mala vyzerať správna evidencia tovaru? Po prebratí tovaru je vhodné, aby poskytovateľ špedičných služieb všetky produkty odvážil, odmeral, poprípade vytvoril ich fotografický záznam. Niektoré sofistikované systémy dokážu v skladoch sledovať dátumy spotreby ale aj sériové čísla produktov.

Ďalší benefit, ktorý so sebou distribučná logistika prináša, je centralizácia všetkých objednávok do jedného miesta. Ak firma doposiaľ musela hľadať pre svoje produkty niekoľko skladovacích priestorov, ich spojenie do jednej objednávky si pravdepodobne vyžadovalo vyššie náklady a komplikovanejšiu prepravnú sieť. Spolupráca s overeným špeditérom urýchli vyberanie balíkov a sledovanie objednávok v rámci jedného distribučného centra.

Maximalizácia potenciálu rastu podniku

Správna distribučná logistika by mala zabezpečiť kompletizáciu objednávok, aby sa zákazník mohol bez problémov venovať svojmu podnikaniu. Transport zásielok na vnútroštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni si vyžaduje ochranu tovaru. Tá sa uskutočňuje prostredníctvom balenia produktov do odolných materiálov. Na nákladnú prepravu sa zvykne využívať niekoľko druhov dopravných prostriedkov, v závislosti od parametrov zásielky, či dohodnutého termínu doručenia. Vo všeobecnosti ide o cestnú, leteckú, lodnú, poprípade železničnú nákladnú prepravu.

Pri doručovaní tovaru do zahraničia môže občas dôjsť k reklamáciám. Aj z tohto dôvodu je vhodné, pokiaľ distribučná logistika vie, ako zabezpečiť celý proces vrátenia a výmeny produktov bez toho, aby túto situáciu musel riešiť samotný podnikateľ. Ide o značné odbremenenie od administratívnej záťaže a odstraňovania nedostatkov v dodávateľskom reťazci. Kvalifikovaný poskytovateľ logistiky zároveň prináša kreatívne riešenia potenciálnych problémov a vnáša vynaliezavosť do každej časti distribučnej siete zákazníka. Tieto úkony sa dajú aplikovať aj na rozšírenie existujúceho internetového obchodu. Moderné softvéry, prepojené s e-shopom podnikateľov dokážu vytvoriť podrobný prehľad o každej objednávke aj skladových zásobách. Ponúkajú tiež informácie o aktuálnych nákladoch na tovar, ktorý do skladu prichádza alebo z neho odchádza.

V konečnom dôsledku by firmy mali brať ohľad najmä na detaily svojho podnikania a dodávateľský reťazec prenechať na školených odborníkov. Výber distribučného partnera však netreba podceňovať. Pri rozhodovaní by mali zavážiť skúsenosti spoločnosti, portfólio služieb, či úroveň ich spoľahlivosti. Práve dôveryhodnosť sa dá zistiť aj pomocou dostupných spätných väzieb od súčasných zákazníkov.

Komentáre