Nezaradené

Mrazy sa blížia. Ako zabezpečiť optimálny výkon gumových tesnení v prostredí s nízkou teplotou?

Nízkoteplotné aplikácie vyvolávajú u výrobcov tesnení niekoľko obáv. Rôzne priemyselné odvetvia, ako je železničná doprava, automobilový priemysel a výroba, vyžadujú optimálny výkon tesnenia v nízkoteplotnom a chladnom prostredí. Z tohto dôvodu musia výrobcovia použiť testy a normy na vyhodnotenie vlastností gumových tesnení pri nízkych teplotách.

Poďme si o týchto testoch niečo povedať.

Na problémy s nízkou teplotou sa musí myslieť už pri výrobe tesnení

Pri vystavení nízkym teplotám majú elastomérne tesnenia tendenciu sa sťahovať. To môže viesť k zníženiu kompresie a úniku. Aby sa zabezpečilo dokonalé utesnenie, výroba profesionálnych tesnení musí myslieť na schopnosť ich kontrakcie.

Kolísanie teplôt v konkrétnom mieste spoja môže byť vplyvom okolitých podmienok intenzívne, takže už pri výrobe tesnení sa musí myslieť na to, aby bol materiál a tvar tesnenia tomuto tlaku schopný odolávať.

Presné tesnenia sa musia dôkladne testovať

Na stanovenie nízkoteplotných charakteristík špecifickej gumovej zmesi tesnenia sa vykonávajú rôzne testy. Na meranie fyzikálnych charakteristík a výkonu tesniaceho materiálu sa používajú tri štandardné nízkoteplotné testy:

  • Krehkosť

Tento test sa používa na meranie schopnosti gumového tesnenia odolať „roztrhaniu“. Na testovanie krehkosti sa materiál ohýba pri danej teplote počas určitého časového obdobia.

  • Pomer torznej tuhosti

Tento test sa vykonáva na meranie pomeru tuhosti materiálu tesnenia. Na určenie pomeru torznej tuhosti sa materiál najskôr skrúti pri izbovej teplote a potom pri určitej nižšej teplote.

  • Stiahnutie teploty

Táto metóda sa používa na meranie teploty, pri ktorej sa zamrznuté gumové tesnenie môže vrátiť do pôvodného elastického stavu.

Zima je už na blízku, takže mínusové teploty budú robiť problémy nielen v domácnostiach, ale aj pri fungovaní dôležitých tesnení. Nízkoteplotné prostredie môže mať veľmi negatívny vplyv na výkon gumových tesnení. To je dôvod, prečo je takéto prísne testovanie na zabezpečenie úspechu tesnení v chladnom prostredí nevyhnutné.

Vy si však môžete byť istí, že výberom tej najvyššej kvality univerzálnych presných tesnení, sú všetky tieto podmienky splnené a materiál vám v nielen v kritických situáciách poslúži bez najmenších problémov.

Zdroj obrázka: M. Schuppich/Shutterstock.com

Komentáre